Ubezpieczenie

Warunki ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

druk_zgloszenia_szkody - pobierz

informacje_dot_zglaszania_szkody - pobierz

lista_zgloszonych_bez_podpisu - pobierz

lista_zgloszonych_z_podpisem_opiekuna - pobierz

obowiazek_informacyjny_ado - pobierz

ogolne_warunki_ubezpieczenia - pobierz

oswiadczenie_indywidualne - pobierz

 

 

Warunki ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji   Allianz Polska  Spółka Akcyjna  ( TUiR Allianz Polska S.A.) .
z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa