Ubezpieczenie

Warunki ubezpieczenia NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji   Allianz Polska  Spółka Akcyjna  ( TUiR Allianz Polska S.A.) .
z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa