"Dziś o jutrze - kursy i szkolenia i uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie"

Uwaga STARTUJEMY!!

Bezpłatne kursy i zajęcia specjalistyczne dla uczniów i uczennic ZSP Nr 4 w Bełchatowie.

Rekrutacja rozpoczęta …. Od dzisiaj można składać dokumenty w naborze do kolejnej edycji unijnego projektu pn. „Dziś o jutrze – kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 
w Bełchatowie”
.

Formularze rekrutacyjne są dostępne w wersji papierowej w Sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych, pok. A19) jak również na stronie internetowej urzędu www.powiat-belchatowski.pl oraz szkoły www.zsp4bel.pl  (więcej)   

 Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie mają do wyboru trzy różne formy wsparcia:

- uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum hotelarskiego – kurs cukierniczy,

- uczniowie technikum logistycznego - kurs operatorów wózków jezdniowych,

- uczniowie technikum geodezyjnego - zajęcia specjalistyczne z obsługi programu EWMAPA.

Harmonogram - kurs cukierniczy - II edycja - pobierz

Harmonogram - kurs wózki widłowe I edycja - pobierz

Harmonogram - kurs EW MAPA - pobierz

REKRUTACJA NA KURSY W RAMACH PROJEKTU „DZIŚ O JUTRZE – kursy
i szkolenia dla uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 ”

Zainteresowani uczniowie i uczennice Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie ponownie mają szansę zdobyć w szkole umiejętności poszukiwane na rynku pracy. We wrześniu ruszył kolejny projekt, który za cel bierze sobie wyposażenie uczniów w cenną wiedzę i umiejętności. Tym razem przeszkolimy uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarstwa w zakresie cukiernictwa i uczniów technikum usług fryzjerskich w zakresie wizażu. Kursy odbędą się w semestrze zimowym 2018/2019.

Rekrutacja potrwa do 30 października 2018 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Przed złożeniem kompletu dokumentów należy zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa. Formularze rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły oraz Biurze Projektu (ul. Pabianicka 26, Wydział Inwestycji, Strategii i Zamówień Publicznych, pok. A19). Można je także pobrać ze strony internetowej starostwa oraz szkoły.

Kryteria decydujące o udziale w projekcie:
- kierunek kształcenia adekwatny do przedmiotu kursu,
- średnia ocen z ocen ze wszystkich przedmiotów z ostatniego świadectwa oraz ocen z przedmiotów  zawodowych,

- ocena z zachowania.

Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu ze względu na brak miejsc, znajda się na liście rezerwowej
i zostaną zakwalifikowane do projektu w przypadku wycofania się z projektu jakiegokolwiek uczestnika.

Uczniowie zakwalifikowani na szkolenie są zobligowani do odbycia 150 godz. płatnego stażu zawodowego
w okresie wakacyjnym za który przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1 800,00 zł.

Wszelkie pytania dotyczące projektu i sposobu wypełnienia formularza proszę kierować do biura projektu
(p. Kamila Wolska, p. Emilia Podedworna) – sala A19, tel. 44 733 66 07.

Regulamin - pobierz

Formularz - cukiernik - pobierz

Formularz - wizaż - pobierz

Oświadczenie uczestnika - pobierz

Oświadczenie wizerunek - pobierz

UWAGA!!!
od 17 listopada rozpoczynają się kursy w ramach projektu "Dziś o jutrze - kursy i szkolenia i uczniów i nauczycieli ZSP Nr 4 w Bełchatowie". W załączeniu harmonogramy.

Harmonogram - kurs cukierniczy - pobierz

Harmonogram - kurs wizażu - pobierz