EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Absolwenci uprawnieni do egzaminu w terminie poprawkowym proszeni są o złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a / załącznik7b ) do dnia 11 lipca 2019r.

PISEMNY EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ 20.08.2019 r. (WTOREK) - godz. 9. 00

USTNY EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM ODBĘDZIE SIĘ 20.08.2019 r. (WTOREK) - godz. 10. 00

Zdający egzaminy pisemne proszeni są o zgłoszenie się ok. godz. 8.15.

Wejście do sal egzaminacyjnych za okazaniem dowodu osobistego.

Harmonogram odbioru świadectw maturalnych w dniu 04.07.2019 r.

  • 4 af – godz. 12.00 (sala konferencyjna)
  • 4 d – godz. 12.15 (sala konferencyjna)
  • 4 g – godz. 12.30 (sala konferencyjna)
  • 4 lr – godz. 12.45(sala konferencyjna)
  • 4 h – godz. 13.00 (sala konferencyjna)

Absolwenci lat ubiegłych – od godz. 13.15 (sekretariat szkoły)

UWAGA!

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA UCZNIÓW ZSP 4

 

28.08.2019r. (ŚRODA) – godz. 9.00 - MATEMATYKA,

                                                        ZASADY ŻYWIENIA

                                     

                                         godz. 12.00 - JĘZYK POLSKI,

                                                             JĘZYK ANGIELSKI,

                                                             MAGAZYNY DYSTRYBUCYJNE,

                                                             PROCESY MAGAZYNOWE

                                                               

Listy zdających znajdują się w sekretariacie szkoły.

Przygotowany dla uczniów zakres materiału z poszczególnych przedmiotów znajduje się w sekretariacie szkoły.

 

 

Wykaz sal egzaminacyjnych na egzaminy poprawkowe.

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Data

Egzaminator

Nr sali

1.

Matematyka

28.08.2019r.

M. Mielczarek

311

2.

Matematyka

28.08.2019r.

B. Szymczyk

311

3.

Matematyka

28.08.2019r.

A. Sadurska

316

4.

Matematyka

28.08.2019r.

A. Sokołowska

316

5.

Język polski

28.08.2019r.

D. Ejme

313

6.

Język polski

28.08.2019r.

E. Mordalska

313

7.

Język polski

28.08.2019r.

J. Wereszka

313

8.

Język angielski

28.08.2019r.

A. Kochańska

317

9.

Język angielski

28.08.2019r.

M. Niewiadomska

317

10.

Język angielski

28.08.2019r.

E. Wolska

317

11.

Zasady żywienia

28.08.2019r.

W. Konieczna

314

12.

Zasady żywienia

28.08.2019r.

M. Pawlak

314

13.

Magazyny dystrybucyjne

28.08.2019r.

J. Pędziwiatr

315

14.

Procesy magazynowe

28.08.2019r.

J. Pędziwiatr

315

Wakacje

10 zasad bezpiecznych wakacji - zobacz

Aniela i Ida wróciły z Mistrzostw Świata w Szwecji

 

            Ida i Aniela wróciły z Mistrzostw Świata w Trójboju Klasycznym w Szwecji. Dla młodszej z sióstr był to pierwszy tak ważny start. Tym bardziej cieszy fakt, że zdobyła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wywalczyła również brązowy medal w jednej z konkurencji – przysiadzie (w kategorii do lat 18,  waga do 47 kilogramów).

            Ida przyzwyczaiła nas do wygrywania niemal wszystkich zawodów. Trzeba podkreślić, że  tym razem  po raz pierwszy rywalizowała z najlepszymi zawodniczkami do 23 lat z całego świata. Nie wróciła z medalem, ale zdobyła cenne doświadczenie.